Rundown Acara

Waktu Agenda
05:00 – 05:30 Pelari bersiap pada zona masing-masing di area line up start
05:30 – 05:35 Pembukaan oleh MC
05:35 – 05:45 Warming up
05:45 – 05:50 Arahan RD
05:50 – 05:55 Kata Sambutan
05:55 – 05:59 Lagu Indonesia Raya
06:00 Flag off
07:45 – 09:30 Awarding & After Race Event